ΝΕΟ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΝΕΟ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Μαθήματα: 16-11-2020 έως 19-2-2021
  • Αναπλήρωση μαθημάτων (εάν απαιτηθεί): 22-2-2021 έως 26-2-2021
  • Διακοπές Χριστουγέννων: 21-12-2021 έως 8-1-2021
  • Εξεταστική: 1-3-2021 έως 5-3-2021
 • Εαρινό εξάμηνο
  • Μαθήματα: 8-3-2021 έως 11-6-2021
  • Αναπλήρωση μαθημάτων (εάν απαιτηθεί): 14-6-2021 έως 18-6-2021
  • Διακοπές Πάσχα: 26-4-2021 έως 7-5-2021
  • Εξεταστική: 21-6-2021 έως 2-7-2021
 • Εξεταστική Σεπτεμβρίου: 1-9-2021 έως 18-9-2021