Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCU LAB)

ΦΕΚ ίδρυσης (κανονισμός) Τεύχος B’ 155/21.01.2021

Website: nemeculab.dmc.ionio.gr

Διευθυντής: Αντωνόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη-Συνεργάτες

Μπούκας Νικόλαος (αναπληρωτής διευθυντής)

Καναβός Ανδρέας 

 

Αποστολή και αντικείμενο

Αποστολή του εργαστηρίου Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, στην υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας, στη χρηστοκεντρική σχεδίαση (User interface/User experience), στην ενίσχυση της εύχρηστης πρόσβασης σε πληροφόρηση για όλους/ες καθώς και στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται, νιώθουν, συμπεριφέρονται και ενεργούν διαδικτυακά με τα νέα μέσα επικοινωνίας.

Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου είναι: New Media Communication and Usability Lab (NeMeCU LAB) ενώ το domain name του είναι το nemeculab.dmc.ionio.gr.

Υποδομές
Το εργαστήριο διαθέτει 24 υπολογιστές mac mini και βιντεοπροβολέα με τους οποίους οι φοιτητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν εύχρηστους διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές αλλά και να τους χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή επικοινωνιακού/ενημερωτικού πολυμεσικού υλικού.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
nemeculab-dmc-ionio2

Η παραγωγή ενημερωτικών άρθρων που αφορούν διαδικτυακούς τόπους μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα.

UX/UI USABILITY NeMeCU Lab

Δημιουργία εύχρηστων διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών που αφορούν την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία.

dmc-lab

Έρευνες μαζικής επικοινωνίας στα νέα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μελέτη ευχρηστίας των νέων μέσων τόσο σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο αλλά και σε οργανισμούς.

infuncers

Εύρεση και ανάπτυξη εύχρηστων μεθόδων εμφάνισης δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη δημοσιογραφία και στη διαδικτυακή επικοινωνία γενικότερα.