Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCU LAB)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη-Συνεργάτες

Μπούκας Νικόλαος

Κουμπαρέλης Ανάργυρος

Καναβός Ανδρέας 

Λάμπρου Ευάγγελος

Ξανθάκης Μιχαήλ

Κατσαουνίδου Αναστασία

Κιουρεξίδου Ματίνα

Καρυωτάκης Μίνως-Αθανάσιος

Αποστολή και αντικείμενο

Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται, νιώθουν, συμπεριφέρονται, και επικοινωνούν διαδικτυακά με τα νέα μέσα επικοινωνίας. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, συμβάλλει στην έρευνα και στη μελέτη της διαδικτυακής Επικοινωνίας αλλά και της βελτίωσης της με έμφαση στο Τομέα της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction) και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο User interface/User experience (UI/UX). Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου είναι: New Media Communication and Usability Lab (NeMeCU LAB) ενώ το domain name του είναι το www.nemeculab.dmc.ionio.gr.

Υποδομές
Το εργαστήριο διαθέτει 24 υπολογιστές mac mini και βιντεοπροβολέα με τους οποίους οι φοιτητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν εύχρηστους διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές αλλά και να τους χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή επικοινωνιακού/ενημερωτικού πολυμεσικού υλικού.

  Διαδικτυακός τόπος Εργαστηρίου
nemeculab-dmc-ionio2

Η παραγωγή ενημερωτικών άρθρων που αφορούν διαδικτυακούς τόπους μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα.

UX/UI USABILITY NeMeCU Lab

Δημιουργία εύχρηστων διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών που αφορούν την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία.

dmc-lab

Έρευνες μαζικής επικοινωνίας στα νέα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μελέτη ευχρηστίας των νέων μέσων τόσο σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο αλλά και σε οργανισμούς.

infuncers

Εύρεση και ανάπτυξη εύχρηστων μεθόδων εμφάνισης δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη δημοσιογραφία και στη διαδικτυακή επικοινωνία γενικότερα.