Συμμετοχή στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα

Συμμετοχή στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα

Last Updated on 05/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα εφαρμοσθεί νέα πολιτική διασφάλισης εισόδου των συμμετεχόντων, βάσει της οποίας για την συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως παραδόσεις των μαθημάτων θα είναι απαραίτητη η χρήση πιστοποιημένου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λογαριασμού Zoom, ο οποίος θα έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την ιδρυματική διεύθυνση email @ionio.gr.

Οι φοιτητές του νέου κύκλου σπουδών (ΠΕ: έτος εισαγωγής 2019 και 2020) καθώς επίσης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα / πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, έχουν παραλάβει τα στοιχεία εισόδου για τον ιδρυματικό λογαριασμό email τους (@ionio.gr) και χρησιμοποιώντας τον μπορούν να δημιουργήσουν πιστοποιημένο λογαριασμό Zoom, όπως αναφέρεται εδώ.

Οι φοιτητές του παλιού κύκλου σπουδών (ΤΕ: έτος εισαγωγής πριν το 2019) έχουν λάβει στα μέσα του προηγούμενου μήνα email από το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (noc@ionio.gr) με τα στοιχεία εισόδου τους για το νέο ιδρυματικό τους email, καθώς και οδηγίες για την ενεργοποίηση του νέου τους πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom.

Όλοι οι φοιτητές (ΠΕ και ΤΕ) καλούνται (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) να δημιουργήσουν/ενεργοποιήσουν τον πιστοποιημένο λογαριασμό τους στο Zoom χρησιμοποιώντας το Ιδρυματικού τους email (@ionio.gr) έως τις 12-2-2021.

Στην περίπτωση όπου κάποιοι φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την δημιουργία/ενεργοποίηση του πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom, καλούνται όπως στείλουν email στον κο Θωμάτο Ευάγγελο (ethomat@ionio.gr) στο οποίο να περιγράφουν με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Η νέα πολιτική εισόδου των φοιτητών στα μαθήματα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά από τις 15-2-2021 έως και τις 26-02-2021. Από την 1-3-2021 και έπειτα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα χωρίς να έχουν δημιουργήσει / ενεργοποιήσει πιστοποιημένους λογαριασμούς Zoom σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο και στα διαπιστευτήρια εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) όλων των φοιτητών στα πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος, όπως είναι το opencourses.ionio.gr, το gram-web.ionio.gr και το omiros.teiion.gr, αλλά ούτε και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία/ενημέρωση με/απο τους διδάσκοντες και την γραμματεία.