Ολοκλήρωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020

Ολοκλήρωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020

Last Updated on 07/05/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στη Συνέλευση του Τμήματος στις 6-5-2020 αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) του Eαρινού Eξαμήνου αποκλειστικά μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της Eξεταστικής Περιόδου θα προσδιοριστούν σε επερχόμενη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία θα ληφθούν οι υπόψη οι σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας και της Συγκλήτου του Ιδρύματος.