Για την πρόσβαση των φοιτητριών/φοιτητών στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που παρακολουθούν αξιοποιείται η πλατφόρμα Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων από τον εξής σύνδεσμο: Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open Eclass

 

Βασικές Οδηγίες

Εγγραφή Χρηστών:

Θα πρέπει να έχετε στη κατοχή σας το όνομα χρήστη και των κωδικό (username/password) που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος (εύδοξος κτλ). Δείτε και εδώ την εγγραφή σας https://opencourses.ionio.gr/modules/auth/registration.php

 

Είσοδος στο Σύστημα

Η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με την Αρχή Πιστοποίησης Χρηστών του Πανεπιστημίου. Για να συνδεθείτε πληκτρολογήστε το https://opencourses.ionio.gr και στη συνέχεια εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματος θα έχετε πρόσβαση.

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα

Bεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πρόσβασης είναι σωστά και ότι έχετε επιλέξει «Είσοδος»(Σύνδεση με CAS)
Eπικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος (φοιτητές) ή Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Διδάσκοντες) σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου σας (username/password).

Τηλέφωνο: +30 2661087122 & 87127

E-mail: noc@ionio.gr