Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται την απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας/πάσο.

Επισκεφθείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας εδώ