Κατεβάστε το ΦΕΚ (Τεύχος B’ 1884/28.05.2019) με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Αριθμ. 2342) σελίδες 21696 έως 21703 από εδώ.