Πρακτική Άσκηση – Ενημέρωση

Πρακτική Άσκηση – Ενημέρωση

Last Updated on 06/05/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από 11-5-2020 οι φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση μπορούν να την συνεχίσουν εφόσον ο Φορέας που την πραγματοποιούν δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

Η Πρακτική Άσκηση θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους σε κάθε Φορέα.