Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23 (Εαρινό εξάμηνο)

Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23 (Εαρινό εξάμηνο)

Last Updated on 01/11/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη (2η) για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23.

  • Περίοδος άσκησης από 01.03.2023 – 31.08.2023
  • 2 – 6 μήνες max./ ανά φοιτητή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής και να έχουν γίνει αποδεκτοί, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: έως 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Για να ενημερωθείτε μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες, αλλά και την προκήρυξη του ΠαΔΑ.