2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Last Updated on 18/04/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη (1η) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23.

Περίοδος άσκησης από 01.09.2022 – 28.02.2023 2 – 6 μήνες max./ ανά φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής και να έχουν γίνει αποδεκτοί, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: 15 Απριλίου – 20 Μαΐου 2022.