Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022

Last Updated on 17/09/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022 θα ξεκινήσει την 1 Νοεμβρίου 2021 και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν από τους φοιτητές στην γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 16/09/21-01/10/21 σε πρωτότυπη μορφή και εις διπλούν.

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  • Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (Ε01) – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση υποδοχής φορέα (Ε03) – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση AMA IKA
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)

Επιπλέον διατίθενται οδηγίες για τους φορείς (βρείτε ΕΔΩ) και για τους φοιτητές (βρείτε ΕΔΩ) σχετικά με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ), καθώς και στην νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής:  http://praktikiteiion.ionio.gr/