Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Last Updated on 24/02/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022 θα ξεκινήσει την 1 Απριλίου 2022 και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν από τους φοιτητές στην γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 24/1/2022-28/02/2022 σε πρωτότυπη μορφή και εις διπλούν.

Επιπλέον όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν σκαναρισμένα και στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (internshippstei@ionio.gr).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:

  • Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (Ε01) – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση υποδοχής φορέα (Ε03) – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση AMA IKA
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)

Επιπλέον διατίθενται οδηγίες για τους φορείς (βρείτε ΕΔΩ) και για τους φοιτητές (βρείτε ΕΔΩ) σχετικά με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ), καθώς και στην νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής:  http://praktikiteiion.ionio.gr/