Σύστημα Αtlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις  Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά;

  •   Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
  •   Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
  •   Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους

Πού αποσκοπεί;

Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται:

  •   Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
  •   Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με τα επιμέρους Ιδρύματα
  •   Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους
  •   Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
  •   Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων
  •  Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το http://atlas.grnet.gr/

Φορείς

Η εγγραφή των φορέων απασχόλησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για ΠΑ, καθώς και των φοιτητών που εντάσσονται από το Τμήμα τους στην ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, είναι υποχρεωτική.

Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Η εγγραφή Φορέων Υποδοχής ΠΑ και η καταχώριση των αντίστοιχων θέσεων είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Φοιτητής

Για να εισέλθετε στο σύστημα δεν απαιτείται κάποια εγγραφή. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει από το οικείο σας Ίδρυμα.

Η εφαρμογή φοιτητών είναι διαθέσιμη εδώ

Αν είστε φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από το οικείο σας Ίδρυμα.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.

Διαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων και με την εσωτερική διαδικασία που έχει οριστεί σε αυτά.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποια θέση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματός σας, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση.