Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι φοιτητές του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

  • αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (την βρίσκετε εδώ)
  • βεβαίωση της επιχείρησης ή υπηρεσίας σχετικά με την αποδοχή του φοιτητή για πρακτική άσκηση.

Βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής είναι:

  1. οι φοιτητές να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο
  2. να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (27 μαθήματα)
  3. να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ειδικότητας (3 μαθήματα)

Για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.