Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 2)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 2)

Το ενημερωμένο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2021-2022 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού 2021-2022).

Διευκρινίσεις

  1. Τα Εργαστηριακά Μαθήματα διεξάγωνται σύμφωνα με το πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα κάθε μαθήματος όπως αυτό έχει επικοινωνηθεί στην πλατφόρμα E-class.
  2. Για απορίες συνίσταται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος