Νέα θέση Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Νέα θέση Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 19/10/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσεται μια νέα θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Αγορά».

Η ψηφιακή αγορά δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί μπορούν να διαφημιστούν καλύτερα μέσω του Διαδικτύου σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα. Επιπλέον, οι Νέες Τεχνολογίες επιτρέπουν άμεσες και διαδραστικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών, ενώ με το ψηφιακό μάρκετινγκ οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Για το λόγο αυτό οι σύγχρονες στρατηγικές Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρονται από τις καινοτόμες τεχνολογίες.

Στις απαιτήσεις της θέσης περιλαμβάνονται: η καλή γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου της Επικοινωνίας, καλή γνώση Ψηφιακού Μάρκετινγκ, γνώσεις Διοίκησης έργων στην ψηφιακή αγορά, η άριστη σχέση με τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες διαδικτύου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υποψήφιος/α πρέπει επίσης να γνωρίζει άριστα τη λειτουργία, τις απαιτήσεις, το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους κινδύνους που σχετίζονται με την Ψηφιακή αγορά και την Ψηφιακή Οικονομία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.