Νέα θέση Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Νέα θέση Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 25/06/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσεται μια νέα θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την Κοινωνική Ψυχολογία.  Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση, θα κληθεί να εντρυφήσει επί των διεργασιών τις οποίες μελετά η Κοινωνική Ψυχολογία σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, οργανισμού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.