Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 03/08/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη:

 1. Δεδομένα και Επικοινωνία
 2. Δημοσιογραφία και Πολιτική
 3. Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
 4. Έρευνα – Στατιστική
 5. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 6. Κοινωνία – Επικοινωνία
 7. Μάρκετινγκ
 8. Οπτικοακουστική Παραγωγή
 9. Πληροφορική-Διαδίκτυο-Δίκτυα Υπολογιστών
 10. Τεχνολογία – Καινοτομία
 11. Ψηφιακή Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και τις 25/08/2022 να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπο του Τμήματος (Φόρμα Υποβολής).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 2671027311).

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση πατώντας ΕΔΩ.