Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Last Updated on 20/09/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής)
  3. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΑΜΚΑ
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)
  5. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά πρέπει:

  • Να κατατεθούν αυτοπροσώπως (ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) ή
  • Να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) (στο αποδεικτικό της αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ως αποστολέας ο ίδιος ο φοιτητής)

στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι 1/10/2021:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ
ΤΚ 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ: 26710 27311

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες σχετικά με την παραλαβή των κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.