Όλες οι πτυχιακές είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στην βιβλιοθήκη του τμήματος.

Όλες οι πτυχιακές εργασίες, οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανεξαρτήτως τμήματος, κατατίθενται και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Πατήστε εδώ για να βρείτε πληροφορίες για την κατάθεσή τους.