Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2019-2020

Αιτήσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2019-2020

Last Updated on 04/11/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020 είναι 1 – 15 Νοεμβρίου 2019.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (βρείτε την εδώ)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (Τυχόν πτυχία του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία:

  • Αυτοπροσώπως (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11.30- 13.00)
  • Ταχυδρομικώς (διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τέρμα Λεωφόρου Α. Τρίτση, Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Κεφαλονιά)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο secdmc@ionio.gr