Έναρξη μαθημάτων 

Έναρξη μαθημάτων 

Last Updated on 15/10/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τη Δευτέρα 11-10-2021 ξεκινούν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι διαθέσιμο από τον ακόλουθο σύνδεσμο (πρόγραμμα μαθημάτων). H δια ζώσης διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με βάση τα αναφερόμενα στην Υπουργική Aπόφαση και στην Απόφαση της Συγκλήτου (Υπουργική Απόφαση) (Απόφαση Συγκλήτου). Ειδικότερα στο Αργοστόλι με απόφαση της Πρυτανικής Αρχής, η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου θα γίνεται μόνο από την είσοδο της παραλιακής οδού και μόνο με την επίδειξη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή ελέγχου rapid) καθώς και των απαραίτητων εγγράφων ελέγχουν ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας).
Οι ομάδες εργαστηρίων για τυπικό εξάμηνο σπουδών 3 ή μεγαλύτερο, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα στον ιστότοπο του κάθε εργαστηριακού μαθήματος στο opencourses.ionio.gr. Για τους πρωτοετείς φοιτητές οι ομάδες εργαστηρίων έχουν καθοριστεί με βάση το επίθετο των φοιτητών και είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο (ομάδες εργαστηρίων πρωτοετών). Τη Δευτέρα δεν θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια.  Από την δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων οι καθηγητές του εκάστοτε εργαστηρίου θα έχουν την ευθύνη για τον καθορισμό των ομάδων.
Προς διευκόλυνση των φοιτητών των δύο πρώτων ετών επισυνάπτεται σκαρίφημα στο οποίο αποτυπώνονται: το πανεπιστημιακό campus, τα κτίρια που χρησιμοποιεί το Τμήμα καθώς και οι αίθουσες που πραγματοποιούνται οι θεωρίες και τα εργαστήρια (τοπογραφικό σχεδιάγραμμα).