Διαδικασία Διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο (Ενημέρωση 13/04/2020)

Διαδικασία Διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο (Ενημέρωση 13/04/2020)

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19 καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με οδηγίες για τις δηλώσεις – διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων:

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές ξεκινούν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.
  • Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς προς κάθε δικαιούχο φοιτητή.