Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021  για πρωτοετείς φοιτητές

Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 για πρωτοετείς φοιτητές

Last Updated on 01/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι αιτήσεις για σίτιση των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2020 – 2021 υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τους φοιτητές (ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην Γραμματεία του Τμήματος, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς από τον ίδιο το φοιτητή στη δ/νση της Γραμματείας του Τμήματος (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, ΤΚ: 28100, τηλ.: 2671027311).

Βρείτε εδώ:

Διευκρίνιση για τη σίτιση

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συνάψει το Παν/μιο: Ο ανάδοχος της σίτισης υποχρεούται να παρέχει σίτιση (πρωινό, γεύμα και βραδινό) και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού της τιμής του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ (2,54 €), με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει εβδομαδιαία κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό γεύμα στο ποσό των 2,00 € ανά γεύμα ή δείπνο.