Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

Last Updated on 13/09/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 έως και Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021.
Καλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Η αποστολή των αιτήσεων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική δ/νση της Γραμματείας του Τμήματος (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, Τ.Κ. 28100, τηλ.: 26710 27311).

Η υποβολή των αιτήσεων για σίτιση των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Βρείτε εδώ:

Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται για το διάστημα 13 – 17/9/2021/