Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 (ενημέρωση 31/8/2022)

Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 (ενημέρωση 31/8/2022)

Last Updated on 31/08/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Πέμπτη 08/09/2022.

Καλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Στη διεύθυνση https://care.ionio.gr/services/nutrition/ οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., βάση της Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012.

Η αποστολή των αιτήσεων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του Τμήματος (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, Τ.Κ. 28100, τηλ.: 26710 27311).

Η υποβολή των αιτήσεων για σίτιση των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Βρείτε εδώ: