Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη Σύνδεσης στο Zoom μέσω Πιστοποιημένου Λογαριασμού

Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη Σύνδεσης στο Zoom μέσω Πιστοποιημένου Λογαριασμού

Last Updated on 24/02/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από την 1-3-20121 για την συμμετοχή των φοιτητών στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του Τμήματος (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) θα είναι απαραίτητη η σύνδεση μέσω πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom απο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Για την αποφυγή και διαπίστωση τυχόν προβλημάτων πρόσβασης, οργανώνονται την Πέμπτη 25/2/2021 δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις/προσομοιώσεις στις οποίες η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο μέσω πιστοποιημένου λογαριασμού Zoom. Στις τηλεδιασκέψεις αυτές καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι φοιτητές του 1ου και 2ου έτους σπουδών καλούνται να συμμετέχουν στην δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25/2/2021 στο χρονικό διάστημα 10:45 -11:15 μέσω του συνδέσμου https://ionio-gr.zoom.us/j/92207207524?pwd=NVlqdTJLUVdVKzcrUHhCY3lVQXpVQT09
  • Οι φοιτητές του 3ου ή μεγαλύτερου έτους σπουδών καλούνται να συμμετέχουν στην δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25/2/2021 στο χρονικό διάστημα 11:45 -12:15 μέσω του συνδέσμου https://ionio-gr.zoom.us/j/98900287078?pwd=TVExNkdFZUxNSHFkZ3BjYlZVM1ZhQT09
  • Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών καλούνται να συμμετέχουν στην δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25/2/2021 στο χρονικό διάστημα 18:15 -18:30 μέσω του συνδέσμου https://ionio-gr.zoom.us/j/93438160563?pwd=dDV5NmtoWHM5VWNYdTFUUUZxRXhUZz09

Στην περίπτωση που κάποιοι απο τους φοιτητές του Τμήματος δεν έχουν προβεί στην ενεργοποίηση του πιστοποιημένου τους λογαριασμού, καλούνται να το κάνουν άμεσα. Ακόμη, σε περίπτωση που οι φοιτητές αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την σύνδεση τους στις παραπάνω δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις (δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση) καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κο Θωμάτο (ethomat@ionio.gr) και να του αναφέρουν το πρόβλημα τους ώστε να λάβουν την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.