Νέες Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Νέες Θέσεις Εργασίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 01/08/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκήρυξε τέσσερις νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Τα επιστημονικά πεδία των θέσεων εργασίας είναι τα παρακάτω:

  1. Γραφιστική, Σχεδίαση και Επικοινωνία
  2. Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Οικονομία
  3. Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διαφήμιση και την Εκπαίδευση
  4. Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στη συνημμένη προκήρυξη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://rc.ionio.gr/news/24494.