Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών και έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας

 

Οι φοιτητές/τριες, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν, πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τις προθεσμίες υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με τη Γραμματεία του Τμήματος.