Ομάδες εργαστηρίων – Ωρολόγιο πρόγραμμα (ενημέρωση 19/11/2022)

Ομάδες εργαστηρίων – Ωρολόγιο πρόγραμμα (ενημέρωση 19/11/2022)

Last Updated on 19/11/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τη Δευτέρα 10/10/2022 ξεκινούν και τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι ομάδες των εργαστηριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ομάδες εργαστηρίων

Ο διαχωρισμός σε ομάδες βασίσθηκε στον αριθμό μητρώου. Οι ομάδες ισχύουν για την πρώτη εβδομάδα των εργαστηρίων. Από την επόμενη εβδομάδα η σύνθεση των ομάδων θα καθορίζεται από τον καθηγητή του εργαστηρίου. Φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου δεν περιέχεται στους σχετικούς πίνακες και δικαιούνται να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια μπορούν, μόνο για την πρώτη εβδομάδα, να πάνε σε όποια ομάδα επιθυμούν και πάντα σε συνεννόηση με τον καθηγητή του εργαστηρίου να ενταχθούν σε ομάδα.  Από την δεύτερη εβδομάδα διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων υπεύθυνοι για την συγκρότηση των ομάδων είναι μόνο οι καθηγητές του εκάστοτε εργαστηρίου.

Με βάση τον αριθμό των ομάδων σε κάθε μάθημα, έχει διαμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρόγραμμα μαθημάτων