Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας συμμετέχει στη δράση Zoom-Into-Ionio του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας συμμετέχει στη δράση Zoom-Into-Ionio του Ιονίου Πανεπιστημίου

Last Updated on 11/05/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχει εισαγάγει νέες μορφές επικοινωνίας. Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει γίνει πλέον απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονες στρατηγικές επικοινωνίας, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και άλλους τομείς όπως αυτοί της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ηλεκτρονική διαφήμιση έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις νέες τεχνολογίες για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη δημοσιογραφία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισαχθεί νέοι όροι όπως αυτοί της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφίας της σύγκλισης και της δημοσιογραφίας δεδομένων, το σύνολο των οποίων έχουν ως βάση την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όλες οι παραπάνω έννοιες αναλύονται και διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα μας συμμετέχει στην Πανελλήνια δράση ενημέρωσης Zoom-Into-Ionio του Ιονίου Πανεπιστημίου που απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου. Καλούμε τους μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές σε σύγχρονα αντικείμενα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των Τμημάτων του Iονίου Πανεπιστημίου στις 15 και 16 Μαΐου.

Ανακάλυψε το δικό σου αύριο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Σπούδασε στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Digital Media & Communication).

H δράση Zoom-Into-Ionio θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://connect.ionio.gr.