en

Κατευθύνσεις

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Παρουσιάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας και αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες ιστού, καθώς και ζητήματα σχεδίασης ιστοσελίδων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζει για το Internet και το World Wide Web
 • Να γνωρίζει για τι είναι τα δίκτυα επικοινωνίας
 • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες διαδικτύου
 • Να γνωρίζει τι είναι και να μπορεί να επιλέξει τεχνολογίες για εξυπηρετητές
 • Να κατανοεί τις αρχιτεκτονικές του Διαδικτύου
 • Να περιγράφει τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο
 • Να επιλέγει την κατάλληλη τεχνολογία για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Να κατανοεί τι είναι η ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Η παραβίαση της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο έχει αναχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Διαδικτύου. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται το πλαίσιο της Ιδιωτικότητας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από έναν οργανισμό / εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο προκειμένου να είναι σύννομη με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
 • Το πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ένας ιστότοπος για να είναι σύννομος με πλαίσιο της Ιδιωτικότητας σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται σε μία καμπάνια ψηφιακού μάρκετινγκ προκειμένου να είναι σύννομη με το πλαίσιο της ιδιωτικότητας σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
Ψηφιακό Marketing
Η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει σήμερα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες της χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Το Marketing στοχεύει πλέον κυρίως το Διαδίκτυο και γενικότερα τα ψηφιακά μέσα ως μέσα προώθησης μηνυμάτων αλλά και ως πλατφόρμα υλοποίησης στρατηγικών για την εφαρμογή των βασικών θεωρητικών αρχών του. Το μάθημα επικεντρώνεται σε τεχνικές και εργαλεία παραγωγής περιεχομένου. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στους τρόπους που το περιεχόμενο αυτό μπορεί να προωθηθεί μέσω των μηχανών αναζήτησης. Οι γενικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 1. Οι αλλαγές που επιφέρει το σύγχρονο ψηφιακό τοπίο στο Marketing 2. Content Strategy 3. Search Engine Optimization (SEO) 4. Search Engine Marketing (SEM) 5. Display Advertising 6. Email Marketing Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν με λεπτομέρεια στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν μια καμπάνια προβολής στις μηχανές αναζήτησης.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης καμπάνιας E-mail Marketing.
Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Τα Social Media σημαντικές πλατφόρμες για το Marketing προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν τα Social Media, τα εργαλεία που προσφέρουν για προβολή και προώθηση αλλά και πως μπορούν να σχεδιαστούν αποδοτικές καμπάνιες σε κάθε πλατφόρμα. Το μάθημα επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά Social Media όπως είναι το Facebook, το Youtube και το Instagram αλλά και σε πιο εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως το LinkedIn, το LinkedIn, το Twitter και το Pinterest.. Οι γενικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 1. Το σύγχρονο τοπίο στα Social Media 2. Σχεδιασμός κατάλληλου περιεχομένου για κάθε πλατφόρμα Social Media 3. Διαφήμιση στα Social Media 4. Σχεδιασμός/Υλοποίηση και παρακολούθηση καμπάνιας στα Social Media Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
 • Τον τρόπο εφαρμογής των Αρχών του Marketing στα Social Media.
 • Τι είναι στρατηγική και τι είναι μια καμπάνια στα Social Media.
 • Πως πρέπει να διαχειρίζεται μια επιχείρηση τα Social Media και πως πρέπει να σχεδιάζει το περιεχόμενο που προβάλει.
 • Πώς να βρίσκουν τα κατάλληλα Social Media για κάθε ενέργεια προβολής και να αλληλεπιδρούν με αυτά.
 • Πως χρησιμοποιούνται εργαλεία μέτρησης της απόδοσης μιας Social Media καμπάνιας.
Αλληλεπιδραστική επικοινωνία για διαδικτυακούς τόπους
Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) αποτελεί τον επιστημονικό τομέα που μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με διαδραστικά συστήματα όπως είναι οι διαδικτυακοί τόποι. Ο σκοπός του μαθήματος επικεντρώνεται στο πως οι άνθρωποι μέσω σταθερών και φορητών υπολογιστών επικοινωνούν με τους διαδικτυακούς τόπους. Η εμπειρία χρήστη (User Experience – UX) που αφορά την ορθή τοποθέτηση των στοιχείων για την αλληλεπιδραστική επικοινωνία είναι ο βασικός πυλώνας που εξετάζει το μάθημα. Οι ιστότοποι αποτελούν επικοινωνιακά εργαλεία τα οποία προβάλλουν στους χρήστες πληροφορίες ώστε να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με βάση το στόχο τους. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των διεπαφών καθώς και των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζουν οι διαδικτυακοί τόποι και γίνεται συσχετισμός με την παρουσία που διαθέτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι οργανισμοί. Τέλος, ειδική αναφορά πραγματοποιείται και στους διαδικτυακούς τόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
 • Να σχεδιάζουν καινοτόμους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να σχεδιάζουν εύχρηστους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να αξιολογούν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να δημιουργούν διαδικτυακούς τόπους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών που τους χρησιμοποιούν.
 • Να επανασχεδιάζουν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να κατανοούν διεπαφές που αφορούν διαδικτυακούς τόπους.
Υπολογιστική Νέφους και Εξόρυξη Δεδομένων
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος και τα μοντέλα των υπηρεσιών του (IaaS, PaaS, SaaS), καθώς και με το αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 • Να διακρίνει τα βασικά μοντέλα των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης των διαθέσιμων συσκευών
 • Να γνωρίζει τις βασικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση
 • Να αναπτύσσει εφαρμογές στο υπολογιστικό νέφος
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της εξόρυξης δεδομένων
 • Να επιλύει προβλήματα ταξινόμησης, ομαδοποίησης και επιλογής χαρακτηριστικών
 • Να εφαρμόζει μεθόδους εύρεσης κανόνων συσχέτισης
 • Να συνδυάζουν τις παραπάνω μεθοδολογίες για την εξαγωγή γνώσης από ένα σύνολο δεδομένων
Ψηφιακά Πνευματικά Δικαιώματα
Η διείσδυση του Διαδικτύου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ευκολία διακίνησης των πνευματικών έργων στο Διαδίκτυο επιβάλει τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών μηχανισμών προστασίας. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύεται το πλαίσιο και οι μηχανισμοί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: Αντιλαμβάνονται τις αρχές που διέπουν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων που διακινούν στο Διαδίκτυο.
Κινητός - Διάχυτος Υπολογισμός και Eφαρμογές
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και τεχνικές για την ανάπτυξη εγγενών, web-based και υβριδικών εφαρμογών για κινητές και φορητές συσκευές, καθώς και η απόκτηση εμπειρίας στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών, μέσω εργασιών (projects). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά από τις κυρίαρχες πλατφόρμες κινητών συσκευών: Android και iPhone
 • Να διακρίνει τις διαφορές στην αρχιτεκτονική και στη μέθοδο ανάπτυξης των διαφορετικών κατηγοριών εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης web-based εφαρμογών φιλικών και προσαρμόσιμων σε κινητές συσκευές
 • Να κατανοούν τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στις πλατφόρμες Android Studio και Eclipse
 • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές Android
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού γραφικών διεπαφών χρήστη σε κινητές συσκευές
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Η διδασκαλία του μαθήματος του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) αφορά το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών επικοινωνίας, ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των αρχών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των επιπτώσεων του στην κοινωνία και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τέλος, η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας θεωρητικής βάσης αλλά και εργαλείων που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στις δράσεις τους. Στο μάθημα πραγματοποιείται επισκόπηση των βασικών εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει την ανάλυση μελετών περίπτωσης. Τέλος, οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν εργασία στην οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το υλικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως είναι η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Οι εξελιγμένες δυνατότητες μέτρησης και ανάλυσης είναι αυτές που κάνουν το ψηφιακό μάρκετινγκ τόσο σημαντικό στις μέρες μας. Η επιτυχία κάθε ενέργειας που κάνουμε μπορεί να μετρηθεί επακριβώς, δίνοντας μας τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε άμεσα ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σε αυτό το μάθημα θα αναλυθούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που δίνουν εργαλεία ανάλυσης δεδομένων επισκεψιμότητας και απόδοσης καμπάνιας μάρκετινγκ στις μηχανές αναζήτησης και τα Social Media. Το μάθημα επικεντρώνεται σε τεχνικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε την απόδοση των ενεργειών μας στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Παρουσιάζονται επίσης βασικές αρχές στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων βελτιστοποίησης των ενεργειών αυτών. Οι γενικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 1. Χρήσιμες μετρικές στο ψηφιακό μάρκετινγκ 2. Ανάλυση κοινού και συμπεριφοράς καταναλωτή 3. Google Analytics 4. Facebook Insights 5. PPC reports 6. Monitoring strategies 7. Δυνατότητες βελτιστοποίησης καμπάνιας με βάση την ανάλυση δεδομένων Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν πώς να αξιολογούν την απόδοση ενός website
 • Να γνωρίζουν τη χρήση και τα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα Google Analytics και Facebook insights
 • Να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν μια στρατηγική παρακολούθησης της απόδοσης κάθε ενέργειας Digital Marketing
 • Να γνωρίζουν πως μπορούν να βελτιστοποιούν τις καμπάνιες τους στα Social Media και τις μηχανές αναζήτησης
Διπλωματική εργασία
Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

Διαδικτυακή Επικοινωνία και Δημιουργία Περιεχομένου

Στοιχεία οπτικοακουστικού περιεχομένου
Στόχος είναι η κατανόηση του τριπτύχου [περιεχόμενο, αισθητική, μέσο] και η δυνατότητα σύνδεσης αυτού μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων προερχόμενων τόσο από τον τεχνοκρατικό, όσο και τον καλλιτεχνικό χώρο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
 • Σε ο,τι αφορά το περιεχόμενο, ερχόμαστε σε επαφή με την ταινία τεκμηρίωσης, με τον χώρο του branding αλλά και της έκθεσης στο πεδίο αναφοράς προκειμένου να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.
 • Σε επίπεδο αισθητικής, γνωρίζουμε το ανθρώπινο σύστημα επεξεργασίας πληροφορίας καθώς και μια πληθώρα παραδειγμάτων όπου διαφαίνεται ο σημαίνοντας ρόλος της αισθητικής στον οπτικοακουστικό σχεδιασμό.
 • Τέλος, σε επίπεδο μέσου, ανακεφαλαιώνουμε τα σύγχρονα μέσα-τροπικότητες (ήχο, εικόνα, βίντεο, γραφικά) και βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τις σχετικές τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό.
Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Η παραβίαση της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο έχει αναχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Διαδικτύου. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται το πλαίσιο της Ιδιωτικότητας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από έναν οργανισμό / εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο προκειμένου να είναι σύννομη με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:
 • Το πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ένας ιστότοπος για να είναι σύννομος με πλαίσιο της Ιδιωτικότητας σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται σε μία καμπάνια ψηφιακού μάρκετινγκ προκειμένου να είναι σύννομη με το πλαίσιο της ιδιωτικότητας σε εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει σήμερα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες της χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Το Marketing στοχεύει πλέον κυρίως το Διαδίκτυο και γενικότερα τα ψηφιακά μέσα ως μέσα προώθησης μηνυμάτων αλλά και ως πλατφόρμα υλοποίησης στρατηγικών για την εφαρμογή των βασικών θεωρητικών αρχών του. Το μάθημα επικεντρώνεται σε τεχνικές και εργαλεία παραγωγής περιεχομένου. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στους τρόπους που το περιεχόμενο αυτό μπορεί να προωθηθεί μέσω των μηχανών αναζήτησης. Οι γενικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: 1. Οι αλλαγές που επιφέρει το σύγχρονο ψηφιακό τοπίο στο Marketing 2. Content Strategy 3. Search Engine Optimization (SEO) 4. Search Engine Marketing (SEM) 5. Display Advertising 6. Email Marketing Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν με λεπτομέρεια στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν μια καμπάνια προβολής στις μηχανές αναζήτησης.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης καμπάνιας E-mail Marketing.
Εκπαίδευση και Νέα Μέσα Επικοινωνίας
O ρόλος των σύγχρονων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας στη διδασκαλία και στη μάθηση αποτελεί βασικό παράγοντα τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα στη τάξη άλλα και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη των ψηφιακών μέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και για την έρευνα σε νέα μέσα εκπαίδευσης. Επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας, ήχου και βίντεο καθώς και της επεξεργασίας τους για την υποστήριξη της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πληθώρα ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και προάγουν την ηλεκτρονική μάθηση όπως πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές για την εκμάθηση επιστημονικών αντικειμένων, ευφυή συστήματα διδασκαλίας (intelligent tutoring systems), προσαρμοστικά υπερμέσα μάθησης (Adaptive Hypermedia), συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), εικονικοί κόσμοι, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις (3D) κτλ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Σχεδιάζουν μια ψηφιακή σύνθεση χρησιμοποιώντας μαθησιακά κριτήρια Αναπτύσσουν επιτηδευμένα και καινοτόμα σχέδια διδακτικής ενότητας επάνω σε μαθήματα της επιλογής τους Διαχειρίζονται συλλογές σχεδίων μαθημάτων Διαχειρίζονται versioning, προκειμένου η τελική έκδοση του εκάστοτε σχεδίου να έχει προκύψει μέσα από πολλαπλές βιωματικές ανατροφοδοτήσεις Χρησιμοποιούν και αναπτύσουν νέα μέσα επικοινωνίας για την εκπαίδευση Κατανοούν και να πειραματίζονται με σύγχρονα μαθησιακά πρότυπα, βασισμένα στις σύγχρονες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας Να λαμβάνουν υπ’όψιν την ηλικιακή διαστρωμάτωση και να προσαρμόζουν τον σχεδιασμό τους στις ειδικές συνθήκες του μαθήματος Αναπτύσουν και χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά μοντέλα μάθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος
Αλληλεπιδραστική επικοινωνία για διαδικτυακούς τόπους
Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) αποτελεί τον επιστημονικό τομέα που μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με διαδραστικά συστήματα όπως είναι οι διαδικτυακοί τόποι. Ο σκοπός του μαθήματος επικεντρώνεται στο πως οι άνθρωποι μέσω σταθερών και φορητών υπολογιστών επικοινωνούν με τους διαδικτυακούς τόπους. Η εμπειρία χρήστη (User Experience – UX) που αφορά την ορθή τοποθέτηση των στοιχείων για την αλληλεπιδραστική επικοινωνία είναι ο βασικός πυλώνας που εξετάζει το μάθημα. Οι ιστότοποι αποτελούν επικοινωνιακά εργαλεία τα οποία προβάλλουν στους χρήστες πληροφορίες ώστε να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με βάση το στόχο τους. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των διεπαφών καθώς και των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζουν οι διαδικτυακοί τόποι και γίνεται συσχετισμός με την παρουσία που διαθέτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι οργανισμοί. Τέλος, ειδική αναφορά πραγματοποιείται και στους διαδικτυακούς τόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
 • Να σχεδιάζουν καινοτόμους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να σχεδιάζουν εύχρηστους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να αξιολογούν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να δημιουργούν διαδικτυακούς τόπους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών που τους χρησιμοποιούν.
 • Να επανασχεδιάζουν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να κατανοούν διεπαφές που αφορούν διαδικτυακούς τόπους.
Σχεδίαση Γραφικού Περιβάλλοντος Διεπαφής Χρήστη (UI)
Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) αποτελεί τον επιστημονικό τομέα που μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με διαδραστικά συστήματα. Η σχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος (User Interface – UI) μιας εφαρμογής έχει άμεση σχέση με το να είναι ελκυστική στο χρήστη η διεπαφή με τα κατάλληλα χρώματα, κουμπιά, γραμματοσειρές αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση με το την οπτική διαδικτυακή επικοινωνία. Το μάθημα εστιάζει στη σχεδιαστική έρευνα την καταγραφή αναφορών και την οπτική αξιολόγηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια γραφική ιστορία που να προσφέρει και διαδραστικότητα στη χρήση της. Η έρευνα και η δημιουργία γραφικών σεναρίων για διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές με διαφορετικούς στόχους αποτελούν το πεδίο μελέτης του συγκεκριμένου μαθήματος. Τέλος, ειδική αναφορά θα πραγματοποιηθεί στις διεπαφές χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
 • Τον τομέα της οπτικής διαδικτυακής επικοινωνίας
 • Να δημιουργούν γραφικές διεπαφές χρήσης
 • Να σχεδιάζουν το γραφικό περιβάλλον διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών
 • Να αξιολογούν το γραφικό περιβάλλον χρήσης
Παραγωγή Media
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής καλείται να εντρυφήσει στην παραγωγή μέσων (media production) και να εκτεθεί – στον βαθμό του εφικτού – στις ρεαλιστικές συνθήκες του χώρου. Στόχος είναι η κατανόηση των σταδίων της παραγωγής μέσω βιωματικής προσέγγισης. Σε επίπεδο θεωρίας, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές της προσέγγισης του Zettl στην παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων, ενώ στην πρακτική εφαρμογή (εργασία) ο φοιτητής καλείται να ενταχθεί – είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας – στην παραγωγή media προϊόντος. Σε ο,τι αφορά την εργασία, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών, από την ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, την παραγωγή βίντεο (corporate, προώθηση, κοινωνικό μήνυμα, ΜΚΔ, ταινία), την καταγραφή πεδίου κοκ. Στο τμήμα διατίθεται ο σχετικός εξοπλισμός και μέσα (Εργαστήριο Μέσων Επιρροής και Αλληλεπίδρασης), ενώ ενθαρρύνεται η αξιοποίηση πρότερης εμπειρίας από τους φοιτητές στο ευρύτερο πεδίο των οπτικοακουστικών μέσων.
Κινητός - Διάχυτος Υπολογισμός και Eφαρμογές
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και τεχνικές για την ανάπτυξη εγγενών, web-based και υβριδικών εφαρμογών για κινητές και φορητές συσκευές, καθώς και η απόκτηση εμπειρίας στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών, μέσω εργασιών (projects). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά από τις κυρίαρχες πλατφόρμες κινητών συσκευών: Android και iPhone
 • Να διακρίνει τις διαφορές στην αρχιτεκτονική και στη μέθοδο ανάπτυξης των διαφορετικών κατηγοριών εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης web-based εφαρμογών φιλικών και προσαρμόσιμων σε κινητές συσκευές
 • Να κατανοούν τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στις πλατφόρμες Android Studio και Eclipse
 • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές Android
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού γραφικών διεπαφών χρήστη σε κινητές συσκευές
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Η διδασκαλία του μαθήματος του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) αφορά το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών επικοινωνίας, ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των αρχών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των επιπτώσεων του στην κοινωνία και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τέλος, η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας θεωρητικής βάσης αλλά και εργαλείων που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στις δράσεις τους. Στο μάθημα πραγματοποιείται επισκόπηση των βασικών εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει την ανάλυση μελετών περίπτωσης. Τέλος, οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν εργασία στην οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το υλικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως είναι η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο
Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδόσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο θέμα των ηλεκτρονικών εκδόσεων και των διαφορετικών καναλιών διανομής του περιεχομένου με υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρονικών/ψηφιακών εκδόσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις που προβάλλουν ειδησεογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, ως προς την ευχρηστία τους ώστε οι αναγνώστες μέσω διαφορετικών συσκευών να μπορούν να διαβάσουν αυτό που επιθυμούν. Τέλος, παρουσιάζεται σε βάθος τα εργαλεία που επεκτείνουν τις δυνατότητες όσον αφορά την υποστήριξη ηλεκτρονικών εκδόσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
 • Να σχεδιάζουν ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • Να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • Να δημιουργούν ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • Να προωθούν ηλεκτρονικές εκδόσεις
Διπλωματική εργασία
Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.
Ενημέρωση: 21-12-2022
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 24-03-2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση 1
Κεφαλονιά, Αργοστόλι
ΤΚ 28100
26710 27311
secdmc@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας