Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των σπουδών τους την Βιβλιοθήκη του Τμήματος, η οποία διαθέτει ικανοποιητική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Μπορούν, επίσης, να δανειστούν βιβλία αλλά και να την χρησιμοποιήσουν ως χώρο μελέτης.