Νεοφύτου Σοφία Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας
Τηλ. Επικοινωνίας 26710 25820
Φαξ: 26710 25923
E-mail: sneofitou@ionio.gr