Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη σίτιση των φοιτητών του διαθέτει φοιτητικό εστιατόριο. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η επίβλεψη του εστιατορίου γίνεται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και Αθλητισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο διαδικτυακό τόπο της Φοιτητικής Μέριμνας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://sites.ionio.gr/e-care/nutrition