Η διδασκαλία του μαθήματος του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) αφορά το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών επικοινωνίας, ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των αρχών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των επιπτώσεων του στην κοινωνία και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τέλος, η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας θεωρητικής βάσης αλλά και εργαλείων που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στις δράσεις τους.

Στο μάθημα πραγματοποιείται επισκόπηση των βασικών εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει την ανάλυση μελετών περίπτωσης. Τέλος, οι φοιτητές αναλαμβάνουν project στα οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Σχεδιασμό ηλεκτρονικών καταστημάτων.
  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Διαδραστικά συστήματα πλοήγησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το υλικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως είναι η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
601Y Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα 6 Υ 4 5
602Y Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο 6 Υ 4 5
603Y Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές 6 Υ 2 2 5
Επιλογή 2 από τα 4
604EY Διοίκηση Έργων 6 ΕΥ 3 5
605EY Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία 6 ΕΥ 3 5
606EY Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6 ΕΥ 3 5
607EY Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία 6 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 2
608EY Ψηφιακό Μάρκετινγκ II 6 ΕΥ 2 2 5
609ΕΥ Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 ΕΥ 2 2 5