Οι κινητές τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών και στις κινητές συσκευές (smartphones, tablets κ.α.) διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη προηγμένων κινητών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών. Επίσης, αναδεικνύεται ένα αναδυόμενο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορικών προοπτικών μέσα από τη χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κινητές Τεχνολογίες.

Οι κινητές συσκευές και ειδικά οι έξυπνες συσκευές (smartphones) έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών λειτουργίας αυτών των συσκευών αλλά και η γνώση των τεχνολογιών που δημιουργούν τις εφαρμογές τους καθώς και τα δίκτυα που χρησιμοποιούν οι κινητές συσκευές. Στο μάθημα αναλύονται τόσο τα Δίκτυα επικοινωνίας όσο οι συσκευές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ., GPS δέκτη, ηλεκτρονική πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, κλπ) καθώς και οι εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες τους..

Το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες.
 • Τεχνολογίες δικτύων ασύρματης επικοινωνίας.
 • Η αγορά των κινητών συσκευών.
 • Πλατφόρμες ανάπτυξης και λειτουργικά συστήματα (IoS και Android).
 • Εισαγωγή στις εφαρμογές κινητών συσκευών.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Android.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για ΙoS.
 • Μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων εφαρμογών.
 • Διαφήμιση σε κινητές συσκευές.
 • Location-based services. Παραδείγματα και τεχνικές.
 • Ασφάλεια κινητών συσκευών.
 • Δίκτυα αισθητήρων – Internet of Things.

Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Πλατφόρμες ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών για όλα τα λειτουργικά συστήματα.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών IoS.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Android.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την ιστορία και την παρούσα κατάσταση των κινητών και έξυπνων συσκευών.
 • Γνωρίζουν τα βασικά λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών.
 • Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία για την διαφήμιση και τα Location Based Services σε κινητές συσκευές.
 • Γνωρίζουν τα θέματα ασφάλειας σε κινητές συσκευές.
 • Μπορούν να αναπτύξουν απλές εφαρμογές για κινητές συσκευές.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5