Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) αποτελεί τον επιστημονικό τομέα που μελετά την αλληλεπίδραση των χρηστών με διαδραστικά συστήματα όπως είναι οι διαδικτυακοί τόποι. Ο σκοπός του μαθήματος επικεντρώνεται στο πως οι άνθρωποι μέσω σταθερών και φορητών υπολογιστών επικοινωνούν με τους διαδικτυακούς τόπους. Οι ιστότοποι αποτελούν επικοινωνιακά εργαλεία τα οποία προβάλλουν στους χρήστες πληροφορίες ώστε να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με βάση το στόχο τους. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των διεπαφών καθώς και των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζουν οι διαδικτυακοί τόποι και γίνεται συσχετισμός με την παρουσία που διαθέτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι οργανισμοί. Τέλος, ειδική αναφορά πραγματοποιείται και στους διαδικτυακούς τόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Ανάλυση και σχεδίαση διαδραστικών διαδικτυακών τόπων.
 • Προτυποποίηση με βάση κανόνες ευχρηστίας διαδικτυακών τόπων
 • Αξιολόγηση διαδικτυακών τόπων.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών.
 • Επανασχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου.
 • Δημιουργία αποτελεσματικού διαδικτυακού τόπου με βάση πρότυπα ευχρηστίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Να σχεδιάζουν καινοτόμους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να σχεδιάζουν εύχρηστους διαδικτυακούς τόπους.
 • Να αξιολογούν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να δημιουργούν διαδικτυακούς τόπους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών που τους χρησιμοποιούν.
 • Να επανασχεδιάζουν διαδικτυακούς τόπους.
 • Να κατανοούν διεπαφές που αφορούν διαδικτυακούς τόπους.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5